Contact Information (Thông tin liên lạc)

 

     
  Email: cs@lucky99.eu
Telephone 1-800-986-1154 Vietnamese/English and +1-800-604-9597 Chinese or via live chat on the website.
Số điện thoại 1-800-986-1154 tiếng Việt/Anh và +1-800-604-9597 tiếng Trung Quốc hoặc qua live chat trên mạng
Live Chat: Yes
Service Hours: Customer support is 24/7
Giờ làm việc: 8 giờ sáng đến 12 sáng New York (EST)
Languages English, Spanish, Vietnamese, Mandarin.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Phổ Thông
Methods of Deposit: Credit Card, P2P transfers, Bank Wire, Bitcoin and E-Checks
Cách nạp tiền: Credit Card, P2P transfers, Bitcoin and E-Checks
Min $25 Max $100,000.
Time frame is from 20 minutes up to 2hrs. No fees with Bitcoin.
Thời gian khoảng từ 20 phút cho đến 2 tiếng. Không có tiền phí cho BTC.
Methods of Withdrawal: Bitcoin, P2P transfer, Bank wire.
Cách rút tiền: Bitcoin, Checks, E-Checks, Bank wire.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BETGAME247.COM


JOIN NOW